Przeterminowane leki – współpraca z aptekami

Zapraszamy wszystkich właścicieli aptek i punktów aptecznych do współpracy z Gminą Myszków w zakresie odbioru przeterminowanych leków.

Współpraca polegać będzie na bezpłatnym udostępnieniu przez Państwa miejsca w aptece do ustawienia pojemnika, do którego mieszkańcy naszego miasta będą mogli wrzucać przeterminowane leki. Koszty związane z odbiorem i utylizacją przeterminowanych leków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pokrywać będzie Urząd Miasta Myszkowa.

Zainteresowanych współpracą prosimy o zgłaszanie się do siedziby Urzędu Miasta w Myszkowie, pokój 202 do końca listopada 2013 roku w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek w godz. od 7:30 do 17:30, piątek w godz. od 7:30 do 13:30.