Przygotowania na budowy gazociągu w rejonie Osińskiej Góry

Na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. prowadzone są prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej przez Panią Barbarę Górecką z firmy I-PROJEKT Łukasz Kłak z siedzibą w Gliwicach przy ul. Czajki 3/XII, dla budowy sieci gazowej z przyłączami gazu w Myszkowie w rejonie ulicy Osińskiej Góry, Ziemniaczanej, Żniwnej, Dorodnej i Dworskiej.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. jako Inwestor pokryje wszelkie koszty związane z budową sieci gazowej i przyłączy gazu oraz dokona odtworzenia terenu do stanu pierwotnego.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
I-PROJEKT (osoba w terenie): Barbara Górecka, 884-704-309, b.gorecka@i-projekt.com.pl
I-PROJEKT (osoba w biurze): Karolina Łoboda, 570-701-525, k.loboda@i-projekt.com.pl

Informacja I-PROJEKT/PSG Sp. z o.o.