Przyszedł odwiedzić dziecko z nożem w plecaku. Zadał matce pięciolatka wiele ciosów nożem