PUP w Bochni realizuje projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bocheńskiego I”

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni realizuje projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bocheńskiego I” dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.