Ratusz pyta mieszkańców o funkcjonowanie Urzędu Miasta