Remont ulicy Pokrzywki w Karbowie

Na ulicy Pokrzywki w Karbowie trwają prace związane z remontem nawierzchni drogi. Zadanie obejmuje wyrównanie istniejącej nawierzchni a następnie wykonanie nowej nawierzchni jedni i zjazdów (do zabudowy mieszkalnej i pól) z mieszanki mineralno – asfaltowej na odcinku drogi gminnej o długości 2 192 metrów.