’Rozmowy koalicyjne dotyczące sejmiku rozpoczęły się już przed wyborami’. Szymon Ogłaza w Radiu Opole

– Mocno liczę na to, że nadal będę członkiem zarządu województwa opolskiego. Myślę, że marszałek powierzy mi to stanowisko – powiedział w Porannej Rozmowie Radia Opole Szymon Ogłaza, komentując wyniki wyborów samorządowych.- Najpierw musimy wybrać marszałka. Tutaj nie ma wątpliwości, że dotychczasowy marszałek Andrzej Buła potwierdził swoje przywództwo osiągając w wyborach bardzo dobry wynik – prawie 14 tys. głosów. Rozmowy koalicyjne rozpoczęły się już przed wyborami – dodaje Szymon Ogłaza. – Mieliśmy przekonanie co do tego, że pozwolą nam kontynuować naszą misję, bo była ona oceniona przez ten cały czas bardzo wysoko. I potwierdziło się na szczęście. Liczyliśmy na to, że D’Hondt nam pozwoli na samodzielną większość, mówię o Koalicji Obywatelskiej, mało zabrakło. Ale nawet wtedy, na pewno byśmy dopraszali koalicjantów, bo to jest cały region, tu chodzi o jak najszerszą reprezentację. Trzecia Droga w sejmiku nowej kadencji będzie mieć jednego przedstawiciela – to Antoni Konopka, który zasiada obecnie w zarządzie województwa. Czy utrzyma to stanowisko? – Członkostwo w zarządzie to jest rzecz bardzo duża i trzeba…