Rozpoczęliśmy realizację projektu pn.: „Dobry start w przyszłość – wsparcie uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim” została podpisana.

  W dniach 13-14 kwietnia 2024 r. dwudziestu ośmiu nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim uczestniczyło w szkoleniach, które znacząco poszerzyły ich umiejętności oraz kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć. W trakcie intensywnych szkoleń, których tematyka obejmowała prowadzenie zajęć metodą eksperymentu, programowanie oraz rozwijanie kompetencji społecznych i umiejętność wyrażania emocji, nasi nauczyciele zdobyli nowe narzędzia i techniki, które z pewnością wpłyną na jakość edukacji, jaką oferujemy uczniom w ramach projektu. Pragniemy podkreślić, że stawiamy na rozwój i doskonalenie, zarówno wśród uczniów, jak i wśród kadry pedagogicznej. Dążymy do tego, aby uczniowie otrzymywali edukację na najwyższym poziomie, dostosowaną do współczesnych wymagań i potrzeb społecznych. Prezentujemy efekty naszych działań, wierząc, że dzięki zaangażowaniu i ciągłemu doskonaleniu naszej kadry, Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim jest miejscem, gdzie edukacja nabiera nowego wymiaru. Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat naszych osiągnięć oraz naszej oferty edukacyjnej. Wartość całego projektu wynosi 867.680,41 zł. Dofinansowanie wynosi 780.875,41 zł, natomiast gmina zobowiązana jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 1.670,00 zł oraz 85.155,00 zł wkładu rzeczowego w postaci udostępnienia sal do zajęć. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021 – 2027, Priorytetu 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działania 6.9 Edukacja ogólna. KMC Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy