Rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do szkół i przedszkoli

6 maja rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do szkół i przedszkoli. Informujemy, że w następujących przedszkolach są jeszcze wolne miejsca: – Przedszkole Samorządowe nr 1 – 7 miejsc dla 3-latków, 3 miejsca dla 5-latków- Przedszkole Samorządowe nr 3 – 6 miejsc dla 3-latków- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – 3 miejsca dla 3-latków, 2 dla 6-latków- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – 3 miejsca dla 6-latków- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Pogalewie Wielkim – 1 miejsce dla 3-5 latków, 13 miejsc dla 6-latków. Dzieci w wieku 3, 4 oraz 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Do przedszkoli mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 2 i pół roku,  w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne osoby zainteresowane otrzymają w sekretariatach placówek oświatowych.