Rozstrzygniecie konkursu ofert na 2022 r. – sport seniorów, dzieci i młodzieży

24 marca obradowała Komisja Konkursowa, która dokonała analizy złożonych propozycji sportowych myszkowskich klubów sportowych. Burmistrz, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej dokonał podziału środków na sport na rok 2022.

Szczegółowy podział środków – kliknij tutaj.

W poniższych tabelach znajduje się kwotowy podział środków oraz informacja o niefinansowym wsparciu Gminy.

andbdquo;Organizacja uprawiania sportu na terenie Miasta Myszkowa wśród seniorów w 2022 r.andrdquo;

Lp.
Nazwa klubu sportowego
Wnioskowana dotacja
Wkład własny
Dotacja finansowa
Wsparcie niefinansowe
Suma dotacji (finansowej i niefinansowej)

1.
Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe AS
25.000,00
12.200,00
25.000,00

25.000,00

2.
Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe „Millenium”
7.000,00
1.400,00
5.000,00

5.000,00

3.
Myszkowski Klub Sportowy „Myszków”
340.500,00
153.000,00
203.500,00
119.955,28
(łącznie seniorzy, dzieci i młodzież)
323.455,28

4.
Uczniowski Klub Sportowy „LUKA” Tenis Myszków
20.000,00
10.000,00
10.000,00

10.000,00

243.500,00

andbdquo;Organizacja uprawiania sportu na terenie Miasta Myszkowa wśród dzieci i młodzieży w 2022 r.andrdquo;

Lp.
Nazwa klubu sportowego
Wnioskowana dotacja
Wkład własny
Dotacja finansowa
Wsparcie niefinansowe
Suma dotacji (finansowej i niefinansowej)

1.
Uczniowski Klub Sportowy
131.920,00
91.097,50

43.500,00
16.800,00 (sekcja pływacka)

34.797,00
95.097,00

2.
Myszkowski Klub Sportowy „Myszków”
99.500,00
44.000,00
49.500,00
wsparcie wpisane w tabeli Seniorzy
49.500,00

3.
LKS Myszków
25.000,00
13.425,00
15.000,00

15.000,00

4.
Międzyszkolne Towarzystwo Siatkarskie AS
42.000,00
19.220,00
30.500,00

30.500,00

5.
Uczniowski Klub Sportowy „LUKA” Tenis Myszków
127.000,00
100.000,00
41.200,00

41.200,00

196.500,00