Rusza V edycja budżetu partycypacyjnego!

Masz już projekt na zadanie w mieście? Chcesz zrealizować przedsięwzięcie dla siebie i mieszkańców miasta Myszkowa? Złóż wniosek!
Na zadania objęte budżetem partycypacyjnym przeznacza się kwotę 1.350.000,00 zł, w tym:

1.080.000,00 zł jest to pula środków finansowych przeznaczona na realizację zadań wybranych przez mieszkańców w drodze głosowania.
270.000,00 zł jest to pula środków finansowych z przeznaczeniem na rezerwę Budżetu Partycypacyjnego.

Rezerwa służy pokryciu różnic w wysokości pomiędzy środkami zapisanymi w uchwale budżetowej na realizację zadań, a wysokością środków zaoferowanych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
Kwota ta może być przeznaczona na projekty dotyczące wielu sfer m. in. sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej itp.
Od 7 do 27 maja 2019 r. można składać wnioski w ramach budżetu partycypacyjnego na specjalnie przygotowanym formularzu. Formularz można pobrać tutaj jak również w Biurze Podawczym Urzędu Miasta (pokój nr 2) oraz w formie elektronicznej na stronie www.twojbudzet.miastomyszkow.pl.

Formularz wraz z listą poparcia przez co najmniej 70 mieszkańców miasta Myszkowa należy złożyć w jednej z poniższych form: ✓ listownie na adres: Urząd Miasta Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny” (za datę złożenia uznaje sie datę stempla pocztowego), ✓ osobiście w Urzędzie Miasta Myszkowa, Biuro Podawcze pok. nr 2, w godzinach pracy urzędu, ✓ za pośrednictwem Internetu na stronie www.twojbudzet.miastomyszkow.pl wypełniając wszystkie pola obowiązkowe i dołączając skan listy poparcia zadania.
Więcej o budżecie partycypacyjnym – kliknij tutaj.
A co powstało już w ramach poprzednich edycji Budżetu Partycypacyjnego można zobaczyć klikając w poniższe linki:
Budżet Partycypacyjny – edycja I Budżet Partycypacyjny – edycja II Budżet Partycypacyjny – edycja III Budżet Partycypacyjny – edycja IV (w realizacji)