Rywalizowali w mistrzostwach udzielania pierwszej pomocy