Sędzia SR w Bydgoszczy: Pojawiła się realna szansa na przywrócenie w naszym kraju rządów prawa