Sikorski w Słubicach: Putin, szanuje tylko nagą siłę. I w tej walucie musimy go przekonać, że inwazja była błędem