Skuteczne narzędzia, wielkie zmiany

Bydgoszcz coraz częściej stawiana jest za wzór skutecznej rewitalizacji. Estetykę Salonu Miasta podniosły nie tylko miejskie inwestycje i dotacje na zabytki. Kapitalną pracę wykonali również właściciele prywatnych nieruchomości. Część z nich mobilizowały nakazy nadzoru budowlanego. W ciągu ostatniej dekady skutkowały one wykonaniem ponad 300 remontów kamienic w centrum miasta.