Ślubowali uczniowie szkół ZDZ

Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych Szkół im. 72 Pułku Piechoty Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu odbyła się w piątek, 19 kwietnia 2024 roku w Radomiu. Rotę ślubowania w obecności rodzin, nauczycieli, przyjaciół, gości i radomian wypowiedziało prawie 280 uczniów. Ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkół 72 Pułku Piechoty ZDZ w Radomiu poprzedził Piknik militarny na pl. Jagiellońskim. Zaprezentowała się policja, wojsko, straż graniczna czy straż ochrony kolei. Były pokazy kulinarne i sportowe czy znakowanie rowerów. Bartosz Głogowski lider Organizacji Proobronnej Działu Terenowego Combat Alert w Radomiu:

Można było także porozmawiać z policjantami – komisarz Przemysław Kowalczyk Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu i Aneta Czyżycka starszy inspektor Zespołu Kadry i Szkolenia Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu: 

Uczniowie prezentowali swoje talenty i umiejętności także kucharskie jak między innymi Dawid Dziurzyński i Adam Okólski:

W intencji uczniów i całej społeczności Szkół 72 PP ZDZ sprawowana była Msza św. w kościele garnizonowym. W homilii ks. ppłk Łukasz Hubacz powiedział:

Po Mszy św. został złożony wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, następnie pododdziały przemaszerowały na pl. Jagielloński, gdzie odbył się pokaz musztry paradnej oraz złożony został meldunek. Na maszt została wciągnięta flaga państwowa, wszyscy odśpiewali również hymn narodowy. Rotę ślubowania przeczytała wicedyrektor szkół Alicja Lament:

Po ślubowaniu dyrektor Szkół Katarzyna Kołodziejska powiedziała:

Ślubowanie złożyło prawie 280 uczniów klas pierwszych. Obecnie w Szkołach ZDZ w Radomiu kształci się ponad 1 500 uczniów, także uczniowie z Ukrainy i Kazachstanu. Po uroczystości na wszystkich czekała gorąca wojskowa grochówka.