Spotkania dotyczące wsparcia na założenie spółdzielni socjalnej

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. realizuje od 1 stycznia 2013 r. projekt pn. andbdquo;Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiegoandrdquo; współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.2 andbdquo;Wsparcie ekonomii społecznejandrdquo; Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Północnym Subregionie Województwa Śląskiego zaprasza osoby fizyczne zainteresowane utworzeniem, przystąpieniem lub zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej oraz grupy osób, które mają gotowy pomysł na działalność gospodarczą i chcą ją prowadzić w formie spółdzielni socjalnej do udziału w spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym, podczas którego przedstawione zostaną informacje nt. specyfiki tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych, założenia projektu oraz zasady uczestnictwa w projekcie.

W ramach Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przewidziano możliwość otrzymania wsparcia na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej obejmującego:
– szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej;
– przyznanie środków finansowych w postaci bezzwrotnych dotacji na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej – do wysokości 20 tys. zł na założyciela maksymalnie 200 000 zł na spółdzielnie;
– wsparcie pomostowe, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 marca 2013 r. o godz. 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie, przy ul. Partyzantów 21.

Prosimy o zgłaszanie się na spotkanie pod nr tel: 34 325-71-42, bądź mailowo na jowes@arr.czestochowa.pl

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego