Spotkania z młodzieżą

W październiku Straż Miejska rozpoczęła cykl spotkań z młodzieżą w ramach programu profilaktyczno-prewencyjnego „Patrol Szkolny 2023/2024”. Zajęcia dydaktyczne „Odpowiedzialność prawna osób nieletnich za popełnione czyny