Spotkanie informacyjne dla mieszkańców ul. Klonowa i Sadowa – przyłączenie gazu

Informujemy, że w dniu 09.04.2019r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Urzędzie Miasta Myszkowa w sali sesyjnej (II piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości podłączenia działek położonych wzdłuż ul. Klonowej i Sadowej do sieci gazowej.
Celem spotkania będzie wskazanie działek, których właściciele są zainteresowani budową przedmiotowego przyłącza. W związku z prowadzonymi obecnie robotami polegającymi na budowie drogi w ul. Klonowej i Sadowej, wykonanie jakichkolwiek przyłączy po wykonaniu nowych konstrukcji i nawierzchni dróg z uwagi na udzieloną przez wykonawcę robót budowlanych gwarancję będzie bardzo utrudnione lub też niemożliwe.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w/w spotkaniu.