Sprzątanie miasta po zimie

W dniu dzisiejszym P.U.K. Saniko Sp. z o.o. rozpoczęło pozimowe sprzątanie ulic i chodników należących do Gminy Myszków. Sprzątanie jest realizowane zgodnie z obowiązującą umową na „Oczyszczanie terenów w granicach administracyjnych gminy Myszków”.

Ulice zamiatane są zarówno mechanicznie, jak i ręcznie.