Srebro Budzińskiej na międzynarodowym turnieju Karate