Starosta powołał Powiatową Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Ich zadaniem będzie wspieranie działań podejmowanych w związku z osobami niepełnosprawnymi m.in. w zakresie integracji zawodowej i społecznej. W piątek, 26 kwietnia Adam Korta – Starosta Bocheński wręczył powołania nowym członkom Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2024-2027.