Stowarzyszenia poznały zasady udzielania i rozliczania dotacji

12 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miasta Myszkowa, odbyło się bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Z zaproszenia Burmistrza Miasta Myszkowa Włodzimierz Żaka skorzystali przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta.
Tematem szkolenia było udzielanie i rozliczanie dotacji dla organizacji pozarządowych według nowych zasad, które obowiązywać będą stowarzyszenia w konkursach ofert na 2020 rok.