Święto Niepodległości

Szanowni Mieszkańcy Miasta Myszkowa,
11 listopada to dzień Święta Narodowego. To jedna z najważniejszych dat w naszej historii. Dzień radości z odzyskania niepodległości Ojczyzny ale i dzień refleksji, odpowiedzialności za przyszłość. Przyszłość, która spoczywa nie tylko na rządzących. Ojczyzna to nasze wspólne dobro. Dbałość o jej rozwój wymaga energii i poświęceń.
andbdquo;Nie chciejcie ojczyzny, która nic nie kosztujeandrdquo; – mówił Jan Paweł II. Ojczyznę buduje się w miejscu, w którym się żyje. Budowanie to nie tylko mówienie, ale też słuchanie. To nie monolog, a dialog. W końcu, to codzienna praca, traktowana nie przez pryzmat własnych interesów czy ambicji, lecz dobra wspólnego. Nowoczesne państwo, to państwo nie tylko oparte na historii i tradycji, lecz także na roztropności i świadomości podejmowanych działań.
Na wszystko w życiu jest pora. Jest pora świętowania i jest czas dyskusji. Święto 11 listopada powinno stać się świętem jednoczącym Polaków, świętem pozytywnych refleksji, świętem pełnym dumy. Tego życzę wszystkim mieszkańcom naszego miasta, naszej małej ojczyzny.
Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak