Święto Trzeciego Maja

Szanowni Państwo!
W inny, niecodzienny sposób świętujemy tegoroczne uroczystości 3 Maja. Mimo pandemii nie możemy zapomnieć o ważniej dla nas Polaków dacie. Tegoroczna sytuacja uzmysławia nam, że nic nie jest dane człowiekowi raz na zawsze. Że w jednej sekundzie przewartościowuje się całe życie, dążenia, priorytety. W takich oto chwilach na plan pierwszy wysuwają się najważniejsze, a ostatnimi czasy zapomniane wartości jak jedność, pomoc, zrozumienie, po prostu prawe i dobre życie z podstawowymi, dekalogowymi wartościami. Świętując w małych, rodzinnych gronach ten majowy dzień pamiętajmy o wzajemnej życzliwości, zrozumieniu, jedności, bowiem wtedy udaje się pokonać to co niemożliwe. Jeszcze będzie piękniej, jeszcze będzie radośnie, tak zapewne się stanie, lecz dni pandemii powinny posłużyć naszym myślom, co potem? Co zrobimy z tymi pięknymi dniami, gdy już będziemy mogli?
Wszystkim mieszkańcom Myszkowa składam życzenia cierpliwości, optymizmu i wzajemnej tolerancji.
Upamiętniając Święto 3 Maja, jak zwykle, tylko osobno, w odstępach czasowych pod Pomnikiem Poległych za Ziemię Myszkowską przedstawiciele Gminy Myszków, Starostwa, Policji, Straży Pożarnej, złożą kwiaty i zapalą znicze. Msza św.za Ojczyznę odprawiona zostanie jak co roku, w Kościele pw. Narodzenia NMP na Mijaczowie o godz. 10.00. Msza św. będzie transmitowana drogą internetową.
Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak