Szansa na boisko szkolne w Mrozach Wielkich

Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk, działając w imieniu lokalnej społeczności, podjął ważną decyzję o przystąpieniu do prestiżowego konkursu „Sportowa Polska – edycja 2024”, ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Celem jest pozyskanie środków na budowę nowoczesnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich. Program, zainicjowany przez resort sportu, stanowi znaczące wsparcie dla samorządów w zakresie inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury sportowej. Dla Gminy Ełk jest to nie tylko szansa na unowocześnienie przyszkolnej bazy sportowej, ale także na stworzenie atrakcyjnego miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego przez lokalną społeczność oraz promowanie zdrowego trybu życia. – Celując w grupę zadań związanych z infrastrukturą sportową przy szkołach, chcemy stworzyć miejsce, które będzie nie tylko służyło realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale także umożliwiało lokalnej społeczności współzawodnictwo sportowe oraz aktywną rekreację – informuje Wójt Tomasz Osewski. – Obecnie trwają działania mające na celu przygotowanie projektu technicznego boiska. Nabór wniosków potrwa do 29 maja 2024 roku, co daje gminnemu samorządowi wystarczający czas na dokładne przygotowanie wniosku oraz zaprezentowanie przemyślanego projektu. – Przystąpienie do konkursu „Sportowa Polska – edycja 2024” jest kolejnym krokiem Gminy Ełk w kierunku rozwoju infrastruktury sportowej i promocji zdrowego stylu życia – dodaje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. Mieszkańcy z niecierpliwością oczekują na rezultaty tych starań, wierząc, że nowe boisko stanie się miejscem nie tylko sportowych zmagań, lecz również integracji społecznej i rozwoju lokalnej pasji sportowej.