Szkoła dla rodziców

W głównej siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoczął się cykl spotkań „Szkoła dla rodziców”, który ma na celu poszerzyć kompetencje rodziców i opiekunów. O tym, co dają warsztaty i jakie się wrażenia po pierwszych zajęciach, rozmawialiśmy z Ewą Czybier z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Co daje udział w „Szkole dla rodziców”? Spotkania przede wszystkim wzmacniają kompetencje rodziców w ich relacjach z dziećmi, rozwijają umiejętności komunikowania się i rozumienia dzieci, zachęcają do rezygnacji z „przymusu wychowania” na rzecz rozwijania umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji w różnych układach i sytuacjach międzyludzkich. Szkoła uświadamia, że skuteczność wychowania zależy od wychowującego – wszelkie zmiany, które chcielibyśmy jako rodzice wprowadzać u naszych dzieci, należy zacząć od siebie. „Szkoła dla rodziców” pokazuje, że podstawą skutecznego wychowania jest jasny i czytelny system wartości, który rodzic sam posiada i realizuje. Udział w warsztatach jest czasem pogłębiania samoświadomości i refleksji nad tematem wychowania, skuteczności określonych metod wychowawczych, stereotypów i mitów.  Spotkania dają szansę na zmianę perspektywy w myśleniu o sobie jako rodzicu. Rodzicu, który ma wszystko wiedzieć, umieć, ma być jasnowidzem, ma być w kilku miejscach na raz i w jednym czasie, który nie popełnia błędów i nie ma prawa ich popełniać. To rodzi ogromne napięcie w samych rodzicach, co przekłada się na relacje z dziećmi, ale również z innymi ludźmi. Daje możliwość spojrzenia na siebie nie w kontekście władzy, ale w kontekście odpowiedzialności. Czas spędzony na zajęciach daje również możliwość refleksji nad tym, czego chcemy dla siebie i naszych dzieci i czy sposoby, którymi do tego dążymy, są dobre i sprzyjające naszym celom.  Jakie tematy są omawiane w czasie „Szkoły dla rodziców”? „Szkoła dla rodziców” jest cyklem 10-12 warsztatów trwających 3-4 godziny. Każdy warsztat ma określoną dynamikę i prowadzony jest w oparciu o określony schemat: 1) runda na rozpoczęcie zajęć, 2) omówienie tego, co się wydarzyło od poprzedniego spotkania – jakie sukcesy są obserwowane w połączeniu z omówieniem pracy domowej, 3) realizacja przewidzianego tematu (ćwiczenia, dyskusje, omówienia), 4) omówienie zadania domowego, 5) runda na zakończenie zajęć – omówienie tego, co było ważne i co poruszyło najbardziej. Tematy omawiane w trakcie całego cyklu dotyczą: granic, uczuć, zachęcania dziecka do współpracy, kar, rozwiązywania problemów i konfliktów, zachęcania dziecka do samodzielności, wpisywania dziecka w role i uwalnianie od grania ról, pomocnej pochwały i zachęty. W trakcie spotkań jest również czas na wymianę doświadczeń i wzajemne wspieranie się rodziców. Czy do programu zgłosiło się dużo rodziców?  Szkoła opiera się na pracy z grupą zamkniętą, co oznacza, że zajęcia prowadzone są dla jednej grupy bez możliwości poszerzania jej o nowych uczestników w trakcie zajęć. Zaleca się, aby grupa nie przekraczała 15 osób. Do obecnej edycji realizowanej w GOPS zgłosiło się właśnie 15 osób, a na pierwsze spotkanie przyszło siedem osób zdecydowanych na pracę nad sobą i zmotywowanych do wprowadzania zmian. Jakie są wrażenia po pierwszym spotkaniu? Rodzice są chętni na kolejne spotkania – to dopiero początek przygody dla osób, które zdecydowały się na udział: teraz trochę niepewności i oswajania się z nowym otoczeniem, nowymi ludźmi i informacjami. Gwarantuję jednak zadowolenie na koniec i poczucie dobrze wykorzystanego czasu. To przekonanie opieram na własnych doświadczeniach. Kilka lat temu jako rodzic brałam udział w zajęciach realizowanych przez świetną prowadzącą panią Krysię Adaśko w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, gdy sama doświadczyłam, jak ważne jest wiedzieć co i jak robić, pozostając jednocześnie w zgodzie ze sobą i z tym, co jest ważne dla mnie. Opieram je również na informacjach zwrotnych od osób, które wzięły udział w poprzedniej edycji „Szkoły dla rodziców” realizowanej w GOPS w 2023 r. Udział w zajęciach wpłynął na poprawę relacji uczestników z dziećmi i partnerami czy małżonkami. Co mówią uczestnicy po zakończeniu cyklu? Uczestnicy podkreślają, że poprawiają się ich kontakty z dziećmi. Poświęcają im więcej uwagi, zauważają małe rzeczy, uczą się cierpliwości i wyrozumiałości. Rozumieją zachowania dzieci i poznają ich potrzeby. W relacjach panuje większy spokój, rzadziej zdarzają się kłótnie i wybuchowe sytuacje. Problemy rozwiązywane są wspólnie.  Kiedy będzie kolejny cykl spotkań?  Kolejną edycję planuję zrealizować po wakacjach, w okresie jesiennym, wrzesień-listopad 2024 roku. Będzie to oczywiście uzależnione od tego, czy znajdą się osoby chętne, aby swój czas spędzić na zajęciach w „Szkole dla rodziców” oraz odkrywać swoje talenty i mocne strony w byciu niezwykłym rodzicem w zwykłym życiu rodzica. Katarzyna Dudycz