Szkolenie dla zarządców dróg

Urząd Miasta Myszkowa oraz firma Smart Factor zapraszają Zarządców Dróg na bezpłatne szkolenie w zakresie aspektów formalno-prawnych dotyczących zajęcia pasa drogowego.
Szkolenie odbędzie się 25 września 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miasta Myszkowa.
Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesyłać do dnia 18 września 2019 r. za pomocą formularza zgloszeniowego.