Targi Edukacyjne w Szczuce

W dniu 12 marca 2024 r. w szkole w Szczuce odbyły się Targi Edukacyjne z udziałem uczniów klas ósmych szkół z gmin: Brodnica, Bartniczka, Zbiczno, Osiek i Świedziebnia. Wszystkich przybyłych powitała Wicedyrektor szkoły Krystyna Smętek, a spotkanie otworzył Adam Zalewski, Wójt Gminy Brodnica, współorganizator Targów. Następnie głos zabrała Anna Sawicka wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Hanna Królikowska dyrektor Poradni Psychologiczno –