Transmisja z obrad XXVI sesji Rady Miasta

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad XXVI sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 28 lipca br. o godz. 9:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv.
Transmisja z obrad XXVI sesji Rady Miasta w Myszkowie
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2020-2032. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2020r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2020r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie analiz próbek ścieków oczyszczonych oraz próbek wody oczyszczonej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i rozliczania grantów na wymianę źródeł ciepła, w ramach realizacji projektu pn.: andbdquo;Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne w formule grantowej w Gminie Myszkówandrdquo;. 8. Zamknięcie sesji.