Turniej ciechanowskich akademii na otwarcie budynku zaplecza