Uczniowie nie usłyszą, że aborcja i eutanazja są morderstwem – ubolewa Barbara Nowak. Tusk: Mój wnuk był jedynym uczniem w klasie, który chciał chodzić na religię