Ulga dla rodzin wielodzietnych

Realizując konsekwentnie cele polityki prorodzinnej, burmistrz Żak przygotował propozycje ulg dla rodzin wielodzietnych w opłatach za zbiórkę odpadów.

Dzisiaj, na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, został on zatwierdzony. Uchwała ta zawiera paragraf, który jest kolejnym elementem prorodzinnej polityki burmistrza Żaka, a mianowicie przewiduje on 50% bonifikatę dla każdego członka w rodzinie wielodzietnej i zastępczej. Rodzina wielodzietna to rodzina składająca się z rodziców mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci, w wieku do 18 lat. Uchwała ta jest o tyle korzystniejsza od innych, że zawiera zapis 50% zwolnienia każdej osoby w rodzinie, a nie jak proponowano wcześniej zwolnienie w całości lecz tylko trzeciego dziecka i każdego kolejnego.

Na dzisiejszej sesji przyjęto stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w przypadku segregacji wynoszą 7 złotych od osoby i 14 złotych, gdy takiej selektywnej zbiórki mieszkaniec nie będzie prowadził. Stawki te obowiązywać będą od 1 września, po uprawomocnieniu się uchwały. W lipcu i sierpniu płacić będziemy odpowiednio 8 i 16 złotych.