Ulica Ogrodowa zakończona!

Budowa drogi to zawsze jest długotrwały proces, opatrzony przetargami i uzyskaniem odpowiednich zgód i pozwoleń. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest umieszczenie zadania w budżecie, z rozpisaniem jego realizacji na kolejne lata.
Mieszkańcy ul. Ogrodowej mogą dziś cieszyć się nową drogą, lecz dla pracowników Wydziałów Inwestycji i Zamówień Publicznych proces ten zaczął się w 2016 roku, gdy przygotowaną wcześniej dokumentację przetargową złożono do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Ulica Ogrodowa przed realizacją
2 września 2016 r. wyłoniono wykonawcę, którym było Biuro Projektowe andbdquo;Konstruktorandrdquo; z Chrzanowa z ceną oferty 104.529,00 zł. Okres realizacji projektu kończył się z rokiem 2016. W ramach przetargu złożono dwie oferty. Po otrzymaniu dokumentacji mogliśmy przystąpić do dalszej części realizacji zadania, mianowicie uzyskania odpowiednich pozwoleń, by móc ogłosić przetarg na roboty budowlane. Wybór oferty nastąpił 19 listopada 2018 r.
W ulicy Ogrodowej i bocznej została wybudowana sieć wodociągowa wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową. Położona została nowa nakładka oraz zrobiono zjazdy do posesji a na łączniku pomiędzy ul. Ogrodową a Sucharskiego 37 miejsc parkingowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. W celu poprawy bezpieczeństwa wykonano wysepki zwalniające oraz nowe oznakowanie drogowe. Z końcem września br. wszelkie prace zostały zakończone i odebrane.
Roboty wykonywał Zakład Transportowo-Handlowo-Usługowy z Wrzosowej. Wartość robót to 4.343.842,63 zł. Na pokrycie kosztów inwestycji, gmina wykorzystała 1 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Ulica Ogrodowa po realizacji