Ulica Plac Sportowy z nową nawierzchnią

O parę miesięcy wcześniej oddano mieszkańcom Mrzygłodu nową drogę. Planowana na wrzesień tego roku inwestycja, została właśnie zakończona i odebrana.
W ulicy Plac Sportowy powstała nowa, bitumiczna droga wraz z poboczem. Tym samym powstał też bezpieczny łącznik pomiędzy ul. Włodowską, a ul. Paderewskiego. Pierwsza część drogi w ulicy Plac Sportowy, od ul. Paderewskiego do boiska sportowego powstała wcześniej, w ramach budżetu partycypacyjnego. Gmina przekazała wykonawcy plac budowy, którym była firma PRDM andbdquo;Myszkówandrdquo;, w grudniu ubiegłego roku.
Ulica Plac Sportowy przed przebudową
Ulica Plac Sportowy po przebudowie
Ulica Plac Sportowy przed przebudową
Ulica Plac Sportowy po przebudowie
Koszt zadania to 446.748,86 zł.