Uwaga! Przymrozki!

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE DLA POWIATU BYTOWSKIEGO Zjawisko: Przymrozki Stopień: 1 Prawdopodobieństwo: 80% Czas trwania: Od: 2024-04-26 (piątek) godz. 01:00 Do: 2024-04-26 (piątek) godz. 07:00 Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do 1°C, przy gruncie do -2°C.    ***                  Wszystkie komunikaty oraz ostrzeżenia meteorologiczne dostępne są na stronie internetowej Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej: imgw.pl w zakładce ”ostrzeżenia”. Dostępna jest również aplikacja Regionalny System Ostrzegania TVP S.A. (RSO) na smartfony, która na bieżąco informuje o zagrożeniach, wydanych ostrzeżeniach oraz komunikatach meteorologicznych. 3 stopień: Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. 2 stopień: Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. 1 stopień: Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.   TELEFONY ALARMOWE Ogólny numer alarmowy: 112 Komenda Powiatowa PolicjiBytów, ul. Styp-Rekowskiego 2tel. 997 lub 59 822 83-00 (dyżurka), 59 822 84-90 (sekretariat) Komenda Powiatowa Straży PożarnejBytów, ul. Wybickiego 7tel. 998 lub (059) 822 20-74, Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza Bytów – 59 822 85 69,Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza Miastko – 59 857 95 11 Pogotowie RatunkoweBytów, ul. Lęborska 13tel. 999, 59 822 85 00, 59 822 79 60 Pogotowie EnergetyczneBytów, ul. Mickiewicza 9tel. 991 lub (059) 841 64-00 Pogotowie GazoweBytów, ul. Parkowa 1tel. 992 Pogotowie wodociągoweBytów, ul. Mickiewicza 1tel. 59 822 22 03, 59 822 32 73 Pogotowie ciepłowniczeBytów, ul. Przemysłowa 5tel. 59 822 66 44 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w BytowieBytów, ul. Wolności 3tel. 59 822 73 45 Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaBytów, ul. Sikorskiego 27tel. 59 822 71 71całodobowy telefon alarmowy – 736 333 550 Powiatowy Inspektor Weterynarii w Bytowie z siedzibą w MiastkuMiastko, ul. Szkolna 1tel. 59 857 20 06 Zarząd Dróg PowiatowychBytów, ul. Leśna 1tel. 59 822 25 29Miastko, ul. Kujawska 7tel. 59 857 58 81 Starostwo Powiatowe w BytowieBytów, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2tel. 59 822 60 11, 601 777 992, 537 885 999