Uwaga właścicielu nieruchomości zamieszkałej!

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi odbioru odpadów komunalnych informujemy, że nowy system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Myszków zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku.

W związku z powyższym dotychczasowe umowy indywidualne na odbiór odpadów komunalnych obowiązują do dnia 30 czerwca 2013 roku. Odbiór odpadów komunalnych w miesiącu czerwcu należy egzekwować od firmy, z którą posiadacie Państwo podpisaną umowę.

W przypadku braku możliwości wyegzekwowania realizacji umowy od firmy, istnieje możliwość zawarcia umowy do końca czerwca br. z firmą SANiKO Sp. z o.o., gdzie będzie można pobrać worki do gromadzenia odpadów, które zostaną odebrane przez SANiKO za odpłatnością.

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie firmy SANiKO oraz pod nr telefonu: 34 313 23 24 wew. 1.

Więcej informacji o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi – tutaj.