Uwaga! Zmiany w organizacji ruchu w al. Grzecznarowskiego w rejonie wiaduktu

W związku z planowanymi robotami, od wtorku, 23 kwietnia 2024 roku od około godziny 8:00 będą wprowadzone tymczasowe zmiany w organizacji ruchu na odcinku alei Grzecznarowskiego w rejonie wiaduktu kolejowo-drogowego.Tymczasowo będzie zamknięty dla ruchu kołowego odcinek północnej jezdni alei Grzecznarowskiego (w kierunku centrum miasta) pod wiaduktem kolejowo-drogowym (pod ulicą Czarną oraz torami). Kilkadziesiąt metrów przed tym wiaduktem i kilkadziesiąt metrów za nim powstały tak zwane przewiązki (przejazdy przez pas zieleni pomiędzy obiema jezdniami), dzięki którym będzie możliwe wprowadzenie w zamian ruchu dwukierunkowego na równoległym odcinku jezdni południowej – informuje rzecznik MZDiK Dawid Puton.
Czasowo zamknięty dla ruchu pieszych i rowerzystów zostanie również ciąg po północnej stronie alei Grzecznarowskiego. Prosimy o korzystanie z równoległego ciągu po stronie południowej (dotarcie do niego będzie możliwe górą wiaduktu) – apeluje rzecznik MZDiK.
MZDiK apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz o stosowanie się do zmienionego oznakowania ulic bądź do ewentualnych poleceń wydawanych przez wykonawcę.
Źródło: MZDiK