VIII kadencja Rady Miejskiej Brzegu Dolnego dobiegła końca

Łzy wzruszenia, kwiaty i miłe słowa towarzyszyły 77. sesji Rady Miejskiej Brzegu Dolnego, która zarazem była ostatnimi obradami kadencji 2018-2024.  Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w obecnej kadencji odbyła się 29 kwietnia 2024 roku i była momentem pełnym emocji i refleksji. Radni, którzy przez lata wspólnie podejmowali ważne decyzje dla miasta, zebrali się po raz ostatni, by podsumować swoją pracę i pożegnać się z tym etapem. Zgromadzeni radni mieli świadomość, że to koniec pewnej epoki a zarazem początek nowego rozdziału.  Przed samą sesją przewodniczący Andrzej Lech dopuścił do głosu zgromadzone na posiedzeniu dyrektorki i wicedyrektorki gminnych placówek oświatowych. Magdalena Wlaźlak-Szał w imieniu dyrektorów i nauczycieli wyraziła swoją wdzięczność za lata wsparcia, które gminna oświata otrzymywała od samorządu. Symboliczne bukiety kwiatów jako wyraz wdzięczności wręczono burmistrzowi Pawłowi Pirkowi, jego zastępcy Arturowi Michałkowi oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej Brzegu Dolnego Andrzejowi Lechowi. Następnie przewodniczący Andrzej Lech otworzył 77. sesję. W trakcie obrad radni podjęli wiele istotnych uchwał. Zmieniono uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brzeg Dolny oraz budżet na rok 2024. Rozpatrzono projekty uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie gminy Brzeg Dolny. Podjęto też uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu. To wszystko ma służyć dobru mieszkańców i rozwojowi miasta. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie, co świadczy o zrozumieniu i współpracy między radnymi. To nie tylko formalne dokumenty, ale także wyraz szacunku i wdzięczności za wspólną pracę. Na zakończenie sesji przewodniczący wręczył wszystkim obecnym radnym, burmistrzowi i pracownikom biura rady pamiątkowe statuetki, mówiąc o każdym z nich kilka ciepłych słów. W jego słowach można było wyczuć uznanie i szacunek dla zgromadzonych kolegów i koleżanek. To oni razem tworzyli historię, podejmując decyzje, które przez lata wpływały na życie mieszkańców. Pomimo bardzo ciężkiej kadencji, podczas której zmagali się z pandemią, inflacją czy problemami związanymi z udzielaniem pomocy uchodźcom uciekającym przed wojną w Ukrainie, wspólnie przekraczali bariery, rozwiązywali problemy i dążyli do wspólnego dobra. Po raz ostatni radni spojrzeli na siebie z uśmiechem i lekkim smutkiem. Każdy z nich ma swoje miejsce w historii miasta, która właśnie zmienia się na ich oczach. To była ostatnia sesja, ale nie ostatnie wspomnienie, a w pamięci pozostaną emocje, doświadczenia i duma z tego, co razem udało się osiągnąć. Mieszkańcy gminy są wdzięczni burmistrzowi Pawłowi Pirkowi, jego zastępcy Arturowi Michałkowi, przewodniczącemu rady miejskiej Andrzejowi Lechowi oraz wszystkim radnym i osobom zaangażowanym w tworzenie mijającego samorządu za ich wieloletnie zaangażowanie i oddanie.  Katarzyna Mrozek