W 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

– Bo najważniejsza jest jedność. Czerpmy siłę z historii. Niech nasze działania będą mądre i przemyślane – to najczęstsze myśli zawarte w przemówieniach uroczystości 3 Maja, która w tym roku zgromadziła bardzo dużo mieszkańców.

Uroczystości Święta Konstytucji, jak zwykle, rozpoczęła się mszą świętą w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Mijaczowie. Proboszcz tamtejszej parafii ks. Jan Batorski w imieniu swoim oraz burmistrza Włodzimierza Żaka powitał obecnych: Posłankę na Sejm RP Jadwigę Wiśniewską, Wicemarszałka Województwa Śląskiego Mariusza Kleszczewskiego, Starostę Powiatu Myszkowskiego Wojciecha Pichetę, radnych miasta i powiatu wraz z przewodniczącymi, druhów strażaków, harcerzy, brać szkolną, kombatantów, rzemieślników, poczty sztandarowe oraz wszystkich zgromadzonych na uroczystości. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim i Pomnikiem Poległych za Ziemię Myszkowską dopełnił uroczystości. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Strażacka z Mrzygłodu.

Przemówienie Burmistrz Miasta Włodzimierza Żaka na Święcie Konstytucji
Dzisiaj obchodzimy Święto dające powód do radości i dumy. Nasi rodacy w 1791 roku podjęli decyzję odważną, która dojrzałością zadziwiła świat i do dzisiaj jest wzorem dla innych godnym naśladowania. Podejmowano decyzję dotycząca społeczeństwa i jego praw. Podjęto decyzję wbrew niektórym środowiskom, którym nie była ona na rękę.
Czy umiemy czerpać z historii i podejmować takie decyzje dzisiaj dla nas dla naszych mieszkańców? Ufam, że tak.
Inspiracją jest dla nas flaga, której święto obchodziliśmy wczoraj. Symbole biel – jasności umysłu, czystości nieskazitelności i czerwień – walki i odwagi były wyzwaniem dla podejmujących decyzję 222 lat temu. Wtedy odwaga i walka w połączeniu z jasnością spojrzenia przejawiła się w umiejętności podjęcia decyzji trudnej niemożliwej bez zasad solidaryzmu, doceniania innego człowieka oraz dojrzałego spojrzenia na dobro społeczeństwa na długie lata.
Solidaryzm – reprezentujemy różne środowiska i każdy z nas w ramach zasad solidaryzmu z pozycji swojej pracy, stanowiska może wspierać nasze miasto.
Docenianie innego człowieka to służba dla innych bez taniego populizmu.
Dojrzałość i wizjonerstwo w podejmowanych decyzjach to mówienie o rzeczach takim jakie są, to odwaga powiedzenia jednostce że jej interes jest sprzeczny z interesem ogółu, to odejście od efekciarstwa, to budowanie trwałych fundamentów dla dobra społecznego, to uporczywe zmienianie złych nawyków.
Jestem spokojny o to, że się da skoro mamy znacznie lepsze warunki by podejmować dojrzałe decyzje – czerpmy naukę z historii.