„Wahadło” na Szpitalnej

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi przebudowy drogi gminnej w ciągu ul. Szpitalnej wprowadzona została czasowa organizacja ruchu.
Ruch odbywa się wahadłowo na odcinkach o długości nie większej niż 100 metrów. Wprowadzone zostały ograniczenia prędkości oraz zakazy wyprzedania. W przypadku dużego natężenia ruchu, możliwe jest sterowanie ręczne ruchem przez uprawnionego pracownika Wykonawcy robót. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Utrudnienia w ruchu potrwają do 15 sierpnia 2020 r.