Warsztaty z uczniami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego