Wiceminister edukacji Joanna Mucha odwiedziła ZS w Kozienicach

W ostatni piątek do Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach przyjechała wiceminister edukacji Joanna Mucha, która spotkała się z uczniami i gronem pedagogicznym.Uczniowie mieli rzadką okazję zadawania pytań na temat edukacji bezpośrednio osobie, która odpowiada za nią w całym kraju. Młodzież mogła także zgłosić swoje spostrzeżenia, opinie, uwagi i propozycje. Wielu uczniów w sposób spontaniczny przedstawiło swój punkt widzenia oraz mogło uzyskać wyczerpujące wyjaśnienia.
Joanna Mucha przedstawiła młodzieży działania, które w najbliższym czasie zostaną podjęte przez resort edukacji i będą miały wpływ na wszystkie szkoły w Polsce od nowego roku szkolnego. Po spotkaniu z młodzieżą minister spotkała się nauczycielami, którzy również zgłaszali propozycje zmian w edukacji i pytali o plany działań ministerstwa.
Szkoła otrzymała od swojego gościa prezent w postaci drobnego sprzętu sportowego oraz zestaw książek dla biblioteki.