Więcej osób uprawnionych do Karty Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Myszkowa w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej pokój nr 157 lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl). Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.