Wielkie „sprawdzam” w gminie Stryszów. Kontrole potrwają kilka miesięcy

Posiadacze szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków powinni się już przyzwyczaić do regularnych kontroli urzędników. Obecnie o kontrolach informuje Stryszów. Każdy z posiadaczy szamb czy oczyszczalni ścieków powinien zgłosić w urzędzie gminy, czy miasta, w którym mieszka posiadanie takiego zbiornika. To skutkuje regularnymi kontrolami. Swoje „sprawdzam” mówi właśnie Stryszów, który daje dobie czas od kwietnia do sierpnia na przeprowadzenie kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 6 ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) gminy co najmniej raz 2 lata mają obowiązek przeprowadzić kontrolę posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi – przypomina Urząd Gminy w Stryszowie. Zgodnie z prawem właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi. Podczas kontroli sprawdzane będzie w szczególności posiadanie umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi (m.in. rachunków, faktur, dowodów zapłaty) – dodaje Urząd Gminy w Stryszowie. W celu usprawnienia kontroli mieszkańcy gminy mogą przedłożyć umowę i rachunki do wglądu osobiście w pokoju nr. 11 Urzędu. Prosimy mieszkańców podczas kontroli o współpracę i o przygotowanie wskazanych dokumentów – czytamy w komunikacie urzędu.