Wiosenne sprzątanie

Już po raz kolejny Burmistrz Miasta Myszkowa organizuje i finansuje wielkie sprzątnie miasta.

Każdy z właścicieli posesji jest w obowiązku sprzątania zanieczyszczeń po zimie, przed swoja posesją. W 35 wybranych punktach Myszkowa zostaną ustawione pojemniki, do których będzie można wrzucać piach, ziemię, drobne śmieci. Ich wywóz nastąpi na koszt miasta.

Do wystawionych pojemników, pod groźbą kary, nie wolno wrzucać m.in. mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów komunalnych czy zużytej odzieży.

LOKALIZACJA POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ZANIECZYSZCZE?? UPRZĄTNI??TYCH Z CHODNIKÓW PRZEZ W??AŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ HARMONOGRAM ICH OPRÓŻNIANIA