Wodociągi Miejskie podsumowały realizację unijnych projektów

Prawie 450 milionów złotych- to kwota, jaką w ciągu ostatnich 19 lat pozyskała z Unii Europejskiej spółka Wodociągi Miejskie. Łączna wartość zrealizowanych projektów wyniosła prawie 800 mln zł. Uroczystość podsumowująca realizację inwestycji dofinansowanych z funduszy unijnych odbyła się w Kamienicy Deskurów.– Przez osiem ostatnich lat dało się słyszeć, że po co nam ta Unia, że Unia to wyimaginowana wspólnota. Bilans dokonań Wodociągów Miejskich wprost pokazuje, dlaczego jesteśmy w Unii i po co nam Unia Europejska. Nasze członkostwo wprost przekłada się na jakość życia w Radomiu. To z jednej strony rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie całego miasta, a z drugiej realizacja projektu LIFE, który również był bardzo ważny dla naszego miasta. Żyjemy w czasach kiedy w szczególny sposób musimy dbać o racjonalną gospodarkę wodą. Musimy retencjonować wody opadowe. Projekt LIFE na pewno się do tego przyczynił. Jednocześnie udało się zmodernizować zalew na Borkach. Dziś odbierając z sanepidu wyniki badań wody, jesteśmy spokojni o to, że woda jest czysta i w sezonie letnim nadaje się do kąpieli. Powstał też nowy zbiornik na osiedlu Nad Potokiem, który jest miejscem spacerów wielu mieszkańców tej części miasta. Oczywiście za każdym sukcesem stoją ludzie. Gdyby nie zaangażowanie, determinacja i kompetencje wielu osób, to na pewno dziś nie moglibyśmy mówić o tych wszystkich dokonaniach, które wprost przekładają się na jakość życia mieszkańców. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację tych projektów – mówił podczas uroczystości prezydent Radosław Witkowski:

Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego rozpoczęła się już w 2004 roku. Była prowadzona w trzech etapach. W każdym z nich Wodociągi Miejskie pozyskiwały dotacje z Unii Europejskiej. W ten sposób udało się zmodernizować istniejącą sieć wodno-kanalizacyjną lub wybudować nowe odcinki o łącznej długości prawie 400 kilometrów. Została też zmodernizowana oczyszczalnia ścieków – mówi prezes spółki Leszek Trzeciak:

Drugim projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej był program LIFE. Dotyczył on adaptacji do zmian klimatu przez innowacyjne zarządzanie gospodarką wodną. Największą inwestycją była modernizacja zalewu na Borkach i stawów kolmatacyjnych. Dodatkowo na Cerekwiance powstały poldery zalewowe, które gromadzą wodę podczas dużych opadów. Na Potoku Północnym powstał zbiornik, którego zadaniem jest magazynowanie i podczyszczanie wody deszczowej. Została również przeprowadzona meandryzacja Mlecznej, która na terenie przyszłego parku kulturowego odzyskała swój naturalny bieg. Na realizację tych działań, oprócz funduszy unijnych, Wodociągi Miejskie pozyskały też pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Podczas uroczystości podsumowującej realizację unijnych projektów zostało wyróżnionych kilkudziesięciu pracowników miejskiej spółki, a jej prezes Leszek Trzeciak oraz prof. Marek Gromiec zostali uhonorowani medalami Prezydenta Miasta Radomia.