Wojewódzkie granty rozdane w Opocznie

W Opocznie rozdane zostały wojewódzkie granty sołeckie. Wsparcie trafiło także do klubów sportowych oraz na budowę świetlic wiejskich.Symboliczne czeki na różne lokalne inicjatywy i zadania przekazał, głównie opoczyńskim sołtysom, radny łódzkiego sejmiku Janusz Ciesielski. Jak wyjaśnił, program wsparcia sołtysów i rad sołeckich bardzo został rozwinięty w ostatnich latach. – W tej kadencji to jest 71 mln zł. To 28 razy więcej niż w poprzedniej kadencji – mówił i podkreślił, że w ten sposób samorząd województwa wspiera rozwój Polski powiatowej, a nawet tej sołeckiej.

Opoczyńscy sołtysi odebrali pieniądze na lokalne inicjatywy. Sejmik wsparł również budowę i rozbudowę świetlic wiejskich. Takie prace dofinansowane zostały pieniędzmi z łódzkiego sejmiku m.in. w Brzustówku i Trojanowicach.


Pieniądze z samorządu województwa trafiły do wszystkich gmin powiatu opoczyńskiego. Symboliczne czeki ze wsparciem odebrał także burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski.

Wsparcie z łódzkiego sejmiku trafiło również do samorządu powiatu opoczyńskiego. Jak wyjaśnia starosta Marcin Baranowski, chodzi o realizację trzech projektów.

Wojewódzkie promesy na lokalne działania i inwestycje rozdane zostały w budynku opoczyńskiego starostwa.