Wyborcza niedziela będzie iście letnia. Znów nadciągnie pył saharyjski