Wyniki głosowania w Ciechanowskim Budżecie Obywatelskim 2024

W tegorocznej edycji CBO zrealizowane będą 24 projekty (12 osiedlowych i 10 ogólnomiejskich). O ich realizacji zdecydowali mieszkańcy. W tym roku ważny głos oddała rekordowa liczba 7860 ciechanowian. Na wykonanie wybranych przez nich zadań